Mekanik Testler

 • Yoğunluk Testi
 • Sertlik Testi
 • Çekme Özellikleri Testleri
 • Yırtılma Direnci
 • Yanma Testi
 • Karbon Siyahı – Silika Dağılım Testi
 • RPA- Kauçuk Proses Analizörü

Yaşlanma ve Bozulma Testleri

 • Havada Yaşlanma Testleri
 • Ozon Dayanımı Testi
 • Sıvıda Yaşlandırma Testleri
 • Sabit Yük ve Germe Altıda Kalıcı Deformasyon Testi
 • Düşük Sıcaklık Bükülme Testi
 • Düşük Sıcaklık Shore A Sertlik Testi
 • Düşük Sıcaklık Daimi Kalıcılık

Kimyasal Analiz Testleri

 • DSC- Diferansiyel Tarama Kalorimetri Analizi
 • TGA- Termal Gravimetrik Anali
 • Ekstraksiyon

Kabul Testleri

 • Hidrometre Yöntemi ile Yumuşatıcı Yoğunluğunun Ölçülmesi
 • Yumuşatıcıların Optik Kırılganlık Tayini
 • Karbon Siyahı Isı Kaybı Testi
 • Karbon Siyahı Kül İçeriği Testi
 • Kauçukların Kül İçeriklerinin Belirlenmesi
 • Kauçukların Uçucu Madde Miktarlarının Belirlenmesi

YAŞLANMA VE BOZULMA TESTLERİHavada Yaşlanma Testleri


Elastomerlerin belirli sıcaklık ve sürede yaşlandırılmaları sonucu fiziksel özelliklerindeki değişimlerin belirlenmesi ve ilk halleri ile karşılaştırılması ASTM D 573 Standard Test Method for Rubber - Deterioration in an Air Oven standatına göre -70 / 300°C sıcaklık aralığında gerçekleştirilmektedir.
Ozon Dayanımı Testi


Germe uygulanmış lastik yüzey sabit ozon konsantrasyonuna maruz bırakıldığında yüzeyinde mekanik çatlaklar oluşabilir, bu test laboratuarımızda ASTM D 1149 Surface Ozon Cracking In a Chamber standartına uygun statik veya dinamik koşullar altında 20-70°C sıcaklık ve 10-500 pphm ozon konsantrasyonu aralığında gerçekleştirilir.

Sıvıda Yaşlandırma Testleri


Yaşlandırma sıvısı ve vulkanize olmuş elastomer arasındaki gelişimlerin tanımlanması ve test sonrası ağırlık, hacim, çekme dayanımı ve kopma - uzama değerleri arasındaki değişimlerin hesaplanması ASTM D 471 Rubber Property- Effects of Liquids Stnadartına göre yapılmaktadır.
Sabit Yük ve Germe Altıda Kalıcı Deformasyon Testi


Lastikler sabit yük uygulandığında ( basma veya germe altında ) fiziksel veya kimyasal özelliklerinde bazı değişiklikler meydana gelir ve bundan dolayı basınç kaldırıldıktan sonra eski haline dönmesi mümkün olmaz. Laboratuarımızda bu testi ASTM D 395 Rubber Property Compression Test ve ASTM D 412 Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers- Tension Standartlarına göre yapılmaktadır.

Düşük Sıcaklık Bükülme Testi


Kauçuk parçalar düşük sıcaklığa maruz kaldıklarında esnekliğinin başarılı olması veya olmaması nitelik durumunu gösteren bu test ASTM D 2136 Coated Fabrics Low Temprature Bend Test Standardına göre laboratuarımızda gerçekleştirilir.

Düşük Sıcaklık Shore A Sertlik Testi


Kauçuk parçaların düşük sıcaklığa maruz bırakıldıklarında sertlik artışı meydana gelir. Bu test ASTM D 2240 Standard Test Method for Rubber Property - Durometer Hardness standardına göre laboratuarımızda gerçekleştirilmektedir.Düşük Sıcaklık Daimi Kalıcılık


Kauçuk parçaların düşük sıcaklıkta sabit yük altındaki deformasyonunun tayin edilmesi testi ASTM D 1229 Rubber Property Compression Set At Low Tempratures standardına göre gerçekleştirilir.