Mekanik Testler

 • Yoğunluk Testi
 • Sertlik Testi
 • Çekme Özellikleri Testleri
 • Yırtılma Direnci
 • Yanma Testi
 • Karbon Siyahı – Silika Dağılım Testi
 • RPA- Kauçuk Proses Analizörü

Yaşlanma ve Bozulma Testleri

 • Havada Yaşlanma Testleri
 • Ozon Dayanımı Testi
 • Sıvıda Yaşlandırma Testleri
 • Sabit Yük ve Germe Altıda Kalıcı Deformasyon Testi
 • Düşük Sıcaklık Bükülme Testi
 • Düşük Sıcaklık Shore A Sertlik Testi
 • Düşük Sıcaklık Daimi Kalıcılık

Kimyasal Analiz Testleri

 • DSC- Diferansiyel Tarama Kalorimetri Analizi
 • TGA- Termal Gravimetrik Anali
 • Ekstraksiyon

Kabul Testleri

 • Hidrometre Yöntemi ile Yumuşatıcı Yoğunluğunun Ölçülmesi
 • Yumuşatıcıların Optik Kırılganlık Tayini
 • Karbon Siyahı Isı Kaybı Testi
 • Karbon Siyahı Kül İçeriği Testi
 • Kauçukların Kül İçeriklerinin Belirlenmesi
 • Kauçukların Uçucu Madde Miktarlarının Belirlenmesi

MEKANİK TESTLERLaboratuarımızda tüm testler talep doğrultusunda ASTM, ISO, DIN veya özel isteğe göre yürütülmektedir.

Yoğunluk Testi


Belirli sıcaklık ve basınç altında birim hacimdeki madde miktarı tayini ASTM D 297 Standard Test Methods for Rubber Products - Chemical Analysis’e göre gerçekleştirilir.

Sertlik Testi


Standart boyuttaki iğnenin belirlenmiş zamanda ilk olarak az ön kuvvetle, sonrasında daha fazla kuvvetle elastomer ile temas etmesiyle oluşan batma derinliğinin sertlik ölçümüne dönüştürülmesidir. Kullanılan batıcı uç tiplerine göre farklı sertlik tayini cihazları bulunur.

Laboratuarımızda ASTM D 1415 Rubber Property-International Hardness, ASTM D 2240 Rubber Property- Durometer Hardness standartlarına göre Mikro IRHD, IRHD ve Shore A birimleri üzerinden sertlik testleri gerçekleştirilir.

Çekme Özellikleri Testleri


Standart test numunesine sabit hız ile çekme kuvveti uygulanarak; çekme dayanımı, kopma - uzama ve modül testleri laboratuarımızda ASTM D 412 Vulcanized Rubber and Thermplastic Elastomers Tension standardına göre gerçekleştirilir.


Yırtılma Direnci


Çentikli veya çentiksiz test numunelerinin yırtılması için gerekli maksimum kuvvetin kalınlığa oranı olan yırtılma direnci laboratuarımızda ASTM D 624 Tear Strenght of Conventional Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers standartına uygun gerçekleştirilir.
Yanma Testi


Elastomerlerin yatay pozisyonda yanma hızlarının belirlenmesi testi ASTM D 635 Standard Test Method for Rate of Burning and/or Extent and Time of Burning of Plastics in a Horizontal Position Standardına göre gerçekleştirilir.

Karbon Siyahı – Silika Dağılım Testi


Kauçuk karışımlarında dolguların dağılım oranı önemlidir. Dağılımı düzgün olmayan karışım içerikleri nedeni ile polimer matrisinde düzensizlikler meydana gelir ve bunlar nihai ürünün kalitesini etkiler. Laboratuarımızda dağılım testi ASTM D 2663 Carbon Black- Dispersion In Rubber Standartına uygun yapılmaktadır.

RPA- Kauçuk Proses Analizörü


Kauçuk karışımlarının tüm vulkanizasyon safhalarındaki viskoelastik özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan dinamik, mekanik ve reolojik test makinesi ile karışımın parmak izi tespiti laboratuarımızda uygulanmaktadır.