Mekanik Testler

 • Yoğunluk Testi
 • Sertlik Testi
 • Çekme Özellikleri Testleri
 • Yırtılma Direnci
 • Yanma Testi
 • Karbon Siyahı – Silika Dağılım Testi
 • RPA- Kauçuk Proses Analizörü

Yaşlanma ve Bozulma Testleri

 • Havada Yaşlanma Testleri
 • Ozon Dayanımı Testi
 • Sıvıda Yaşlandırma Testleri
 • Sabit Yük ve Germe Altıda Kalıcı Deformasyon Testi
 • Düşük Sıcaklık Bükülme Testi
 • Düşük Sıcaklık Shore A Sertlik Testi
 • Düşük Sıcaklık Daimi Kalıcılık

Kimyasal Analiz Testleri

 • DSC- Diferansiyel Tarama Kalorimetri Analizi
 • TGA- Termal Gravimetrik Anali
 • Ekstraksiyon

Kabul Testleri

 • Hidrometre Yöntemi ile Yumuşatıcı Yoğunluğunun Ölçülmesi
 • Yumuşatıcıların Optik Kırılganlık Tayini
 • Karbon Siyahı Isı Kaybı Testi
 • Karbon Siyahı Kül İçeriği Testi
 • Kauçukların Kül İçeriklerinin Belirlenmesi
 • Kauçukların Uçucu Madde Miktarlarının Belirlenmesi

KİMYASAL ANALİZ TESTLERİDSC- Diferansiyel Tarama Kalorimetri


Elastomerler belirli sıcaklığın altında sertleşirler ve camsı özellik gösterirler. Bir parçanın serviste çalışabilir olması için çalışma camsı geçiş sıcaklığının altına düşmemelidir. DSC analizi parçanın çalışacağı minimum sıcaklığı belirlediğinden büyük önem taşımaktadır.

DSC- Diferansiyel Tarama Kalorimetri testi ASTM E 1356 Standart Test Method for Assignment of the Glass Transition Tempratures by Difernatial Scanning Calorimetry ve ASTM D 3417 Enthalpies of Fusion and Crystallization of Polymers by Differential Scanning Calorimetry (DSC) e göre gerçekleştirilmektedir.


TGA- Termal Gravimetrik Analiz


Programlı olarak arttırılan veya azaltılan sıcaklık sonucunda analiz edilecek maddenin kütlesinde meydana gelen azalmalar, sıcaklığın ve zamanın fonksiyonu olarak incelenmektedir. Sıcaklık artışı sonucunda meydana gelen kütle kayıpları, uçucu bileşiklerin yapıdan ayrılması veya maddenin ayrışmasından kaynaklanır. Bu analiz laboratuarımızda ASTM D 6370 Compositional Analysis by Thermogravimetry Standardına uygun yapılmaktadır.

Ekstraksiyon


Vulkanize olmuş elastomer içerisindeki uçucu bileşenlerin ekstraksiyon yöntemiyle karışımdan uzaklaştırılması ve karışım içerisindeki ekstrakt yüzdesinin hesaplanmasıdır. Laboratuarımızda bu testler ASTM D 297, Item 19 Standard Test Methods for Rubber Products-Chemical Analysis Standardına göre gerçekleşmektedir.