Tüketiciyi korumayı amaçlıyoruz!

76/769/EC Avrupa Tehlikeli Maddeler Yönergesinin 2005/69/EC sayılı ekinde 2010 yılından itibaren PAH ( Polisiklik Aromatik Hidrokarbon ) içerikli lastik ürünlerin yasaklanacağı bildirilmiştir. Polikan karışımlarının PAH, RoHs, Reach SVHC Listesindeki kimyasalları içermediği akredite laboratuarlarca onaylanmıştır.

Kauçuk karışımı hazırlama işlemi; müşterinin talep ettiği son ürün özelliklerinin, rekabet edebilir bir fiyatın karşılanabilmesi ve iyi bir işlenebilirliğin sağlanması koşuluyla, uygun miktarlarda birçok hammadde girdilerinin hazırlanarak formülasyon karışımının yapılması ve granülizasyon aşamalarını içeren sanat ve bilim işidir.

Bir malzeme için belki en sıkça sorulan soru o malzemenin "ne kadar ömrü" nün olduğudur. Nitekim servis koşulları oldukça kompleks olup mekaniksel ve çevresel streslerin uzun süreli varlığı söz konusudur. Kauçuk, emsalsiz özellikleri nedeniyle birçok mühendislik uygulamalarında önemlidir. Bu özelliklerin, bu tür malzeme sınıfı için geliştirilen test yöntemleri ile ölçülmesi zorunludur. Vulkanize edilmiş kauçuğun fiziksel testlerinin, kimyasal analizlerinin ve performans testlerinin yapılması; proses yöntemlerindeki eksikliğin bulunması, ürünlerin kalite standartlarının tespiti ve kontrolü ve bu hususlarda Ar&Ge faaliyetlerinin başlatılabilmesi amaçları nedeniyle gereklidir.

Yüksek kaliteli, güvenilir, yenilikçi...

Kauçuk malzemeler en karmaşık ve genel olarak kullanılan malzemelerdir. Kauçuk ve elastomerler daha ziyade darbe dayanımı ve tokluğun gerek duyulduğu alanlarda kullanılırlar. Germe ve geri çekme süresince esnekliğin ihtiyaç duyulduğu yerlerde kauçuk ve elastomerler ideal malzemelerdir. Bir elastomer orijinal uzunluğunun defalarca misli uzatılabilir ve bırakıldığında kalıcı deformasyona uğramadan geri konumuna dönebilir.

Mekanik Testler

Yaşlanma ve Bozulma Testleri

  • Havada Yaşlanma Testleri
  • Ozon Dayanımı Testi
  • devamı...

Kimyasal Analiz Testleri

  • DSC- Diferansiyel Tarama Kalorimetri Analizi
  • TGA- Termal Gravimetrik Anali
  • devamı...

Kabul Testleri

  • Hidrometre Yöntemi ile Yumuşatıcı Yoğunluğunun Ölçülmesi
  • Yumuşatıcıların Optik Kırılganlık Tayini
  • devamı...